test Uw CV-ketel vervangen? Of gaat u nu gelijk voor duurzaam? De warmtepomp | ZeroPlus

Uw CV-ketel vervangen? Of gaat u nu gelijk voor duurzaam? De warmtepomp
16 mrt 2017

Uw CV-ketel vervangen? Of gaat u nu gelijk voor duurzaam? De warmtepomp

De warmtepomp

Het toepassen van een warmtepomp voor de verwarming van huizen en de productie van warm water is de laatste tijd flink in opmars. De techniek is heel eenvoudig, je haalt warmte van buiten om je huis binnen mee te verwarmen. In Duitsland en in de Scandinavische landen wordt deze techniek al veel langer toegepast en is vast onderdeel bij het ontwerp van een woning. Maar ook in Nederland is er steeds meer belangstelling voor deze alternatieve verwarmingsbron.

Hoe werkt het?

Veel mensen vragen zich af hoe een warmtepomp werkt. De precieze werking verschilt per type. Hier leest u een zo eenvoudig mogelijke uitleg: het systeem neemt lage temperaturen op bij een bron, transporteert de warmte naar een andere plek en geeft de warmte daar af bij een hoge temperatuur. Meestal wordt een vloeistof bij lage temperatuur verdampt en afgevoerd, waarna de damp elders wordt gecondenseerd.

Om het kookpunt van de vloeistof te verhogen en verlagen wordt de druk respectievelijk verhoogd en verlaagd. Het proces van verdampen, comprimeren, transporteren, condenseren en expanderen wordt ook toegepast in de koelkast. Hierbij wordt de warmtepomp gebruikt om warmte aan het interieur van de koelkast te onttrekken. Aan de achterzijde van de koelkast wordt de warmte afgegeven aan de omgevingslucht.

Een warmtepomp die een woning verwarmt, werkt volgens hetzelfde principe maar dan omgekeerd. Warmtepompen halen met een warmtewisselaar warmte uit de onuitputtelijke bronnen lucht, bodem of grondwater. Om die warmte vervolgens via een warmtewisselaar af te geven aan water in het gesloten cv-circuit (meestal lagetemperatuurverwarming in wanden en vloeren). Voor warm tapwater wordt de warmte afgegeven aan water in een voorraadvat (boiler). Bij te weinig vermogen wordt deze veelal extra verwarmd door middel van elektriciteit, gas of zonne-energie.

Besparen

Omdat u vooral elektriciteit gebruikt daalt uw gasverbruik voor verwarming aanzienlijk. Het verbruik van elektriciteit stijgt, maar per saldo bent u goedkoper uit. En u spaart het milieu, omdat u de CO2-uitstoot flink verlaagd. Dit maakt verwarmen met een warmtepomp dus duurzaam verwarmen.

Nieuwbouw woning

Daar waar het bij een bestaande woning niet zo interessant is om bepaalde warmtepompen te gebruiken is dit een probleem waar u bij een nieuwbouw eigenlijk geen rekening mee dient te houden. Warmtepompen waarvoor boringen dienen te worden uitgevoerd (bijvoorbeeld de grond-water warmtepomp waarbij de grond als warmtebron fungeert) zijn uitstekend te realiseren bij een nieuwbouw. U moet er wel rekening mee houden dat de boringen zorgen voor een hoger prijskaartje, ook kan een bodemonderzoek noodzakelijk zijn.

Bestaande woning

Een andere mogelijkheid is gebruikmaken van een zogenaamde lucht-lucht warmtepomp. Een dergelijke warmtepomp is zeer populair wanneer het aankomt op bestaande woningen, maar dat neemt niet weg dat ze ook probleemloos in een nieuwbouw kan worden gebruikt. Omwille van het feit dat er geen boringen hoeven te worden uitgevoerd is een lucht-lucht warmtepomp (waarbij de buitenlucht fungeert als warmtebron om binnenlucht te verwarmen) een behoorlijk stuk voordeliger in vergelijking met andere warmtepompen. Daar staat evenwel tegenover dat het rendement vergeleken met bijvoorbeeld een grond-water warmtepomp een behoorlijk stuk beperkter is.

Subsidie voor warmtepomp in nieuwbouw

Bijzonder interessant om te weten is dat u voor het realiseren van een warmtepomp in een nieuwbouw in 2017 opnieuw kan rekenen op een subsidie. Een subsidie die is gelegen ergens tussen de 500 en 2.500 euro. Hoeveel subsidie u precies voor uw investering ontvangt is afhankelijk van twee factoren. In eerste instantie wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het type warmtepomp. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de hoeveelheid energie die wordt bespaard.


Charlot Verheijen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.